Zasady podstawowe dot. danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu https://beatawnuk.pl/ jest Patryk Bąkowski NIP: 5252247174 ul. Bachusa 18, 04-814 Warszawa.

2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które zapisały się na newsletter oraz osób, które za pośrednictwem serwisu nawiązały kontakt z przedstawicielami serwisu lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza zapisały się na jedno ze szkoleń. Celem przetwarzania danych osobowych jest wysyłka newslettera, nawiązanie kontaktu zwrotnego lub sporządzenie listy uczestników szkolenia oraz wystawienie takiej osobie faktury.

3. W celu skorzystania z newslattera oraz nawiązania kontaktu, konieczne jest podanie wyłącznie adresu e-mail oraz imienia (w przypadku nawiązania kontaktu). Podanie innych danych jest dobrowolne.

4. W celu zapisu na szkolenie konieczne jest podanie danych wymaganych w formularzu zapisu.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na wysyłkę newslettera, nawiązanie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego bądź wypełnienie i wysłanie formularza zapisu na szkolenie.

6. Administrator informuje, że każda osoba, która przekazała dane osobowe ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

7. Przeglądanie serwisu bez zapisania się na newsletter lub bez nawiązywania kontaktu nie łączy się z podawaniem danych osobowych.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim. Wyjątkiem jest wystawienie faktury osobie zapisującej się na szkolenie, które realizowane jest za pomocą serwisu infakt.pl (zobacz Polityka Prywatności infakt.pl). Administrator może również zlecić obsługę techniczną wysyłki newslettera podmiotowi zewnętrznemu. Administrator zapewnia, że podmioty zewnętrzne będą miały siedzibę w UE.

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (spoza UE).

10. Administrator może udostępniać przekazane mu dane osobowe organom państwowym na mocy ich wiążących decyzji lub orzeczeń.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

1. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

2. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisu oparte jest o cookies.

3. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu.

4. Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia cookies podmiotom zewnętrznym.

Odsyłacze do innych stron internetowych i pozostałe postanowienia

1. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Serwisie.
2. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.
3. Możesz wypisać się z naszego newslettera, klikając link rezygnacji z subskrypcji podany na końcu każdego newslettera.