Pozycjonowanie 24/7

Temat pozycjonowania powinien być poruszany przy każdym dziecku z mózgowym porażeniem dziecięcym. To właśnie pozycjonowanie i opieka 24/7 jest podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka z MPD, jego postępy w rehabilitacji oraz możliwość powstania problemów wtórnych w późniejszym wieku.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku dzieci z poziomów I i II GMFCS szeroko pojęte pozycjonowanie będzie raczej polegało na dostosowaniu ogólnie dostępnego sprzętu dla dzieci do indywidualnych potrzeb dziecka z MPD np.

– wysokość krzesełka, stolika,

– małe zmiany w rowerze np. siodełko,

– aranżacja placu zabaw na podwórku i w domu

– zwrócenie uwagi na pewne elementy przy wyborze wózka spacerowego lub niewielkie przeróbki itd.

Dzieci z poziomów III, IV i V GMFCS potrzebują bardziej specjalistycznego sprzętu aby móc osiągnąć prawidłową pozycję, która powinna być nieodłączną częścią ich rehabilitacji.

Wyniki badań pokazują, że wprowadzenie odpowiedniego pozycjonowania już przed 18 miesiącem życia może zmniejszyć ryzyko patologicznego rozwoju stawu biodrowego u dzieci z poziomu III, IV lub V GMFCS i konieczność leczenia chirurgicznego w wieku 5 lat.

Zaleca się pozycjonowanie minimum 6 godzin dziennie w dwóch lub więcej pozycjach (sprzęcie): wsparcie pozycji leżącej (zalecane na noc), siedzisko/system pozycjonujący siad (zalecane 6 godzin dziennie), pionizacja (zalecana godzina dziennie).

Specjalny sprzęt do pozycjonowania powinien być także wprowadzony u dzieci, które nie potrafią przejść więcej niż 10 kroków przed 30 miesiącem życia a ich PM (procent migracji) jest większy niż 15%.

Pozycjonowanie powinno podążać za prawidłowym rozwojem dziecka i osiąganiem przez nie kamieni milowych:

– prawidłową pozycję leżącą wprowadzamy tak szybko jak to możliwe (już od urodzenia), biorąc także pod uwagę pozycję leżenia przodem z możliwością zabawy

– pozycjonowanie w siadzie wprowadzamy w wieku 6 miesięcy

– pionizację w wieku 12 miesięcy

Preferowane przez dzieci asymetryczne pozycje np. leżenie tyłem z głową skręconą w jedną stronę lub leżenie tylko na jednym boku mogą prowadzić do wielu deformacji jak np. zwichnięcie stawu biodrowego.

Aby osiągnąć prawidłową pozycję często używamy ortez dziennych i nocnych różnego typu.

Badania pokazują także, że obciążenie kończyn dolnych w odwiedzeniu i wyproście (pionizacja w rozkroku) przez 30 do 90 minut dziennie przez rok zmniejsza PM po zabiegu tenotomii mięśni przywodzicieli i biodrowo-lędźwiowego w przypadku dzieci nie chodzących z MPD ale także zapobiega wzrastaniu PM u dzieci z MPD, które nie wymagają zabiegu chirurgicznego.

http://www.childdevelopment.ca/Libraries/Evidence_for_Practice/Hip_Displacement_and_Dislocation_-_E4P_-_2011_1.sflb.ashx

Pozycjonowanie dzieci z poziomu IV-V GMFCS (ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki dyslokacji/zwichnięcia stawu biodrowego)

Celem jest symetryczna pozycja miednicy, tułowia, szyi i głowy we wszystkich pozycjach. Zmieniaj pozycję aby stymulować rozwój motoryczny i ruch.

Niemowlaki: 0 – 2 lata

leżenie tyłemLeżenie tyłem

Używaj poduszek do pozycjonowania, wałków, klinów i innych pomocy, które utrzymują nadany kształt

Niemowlę leżące na plecach: wczesny instruktarz, już w szpitalu

Wsparcie: bocznie na miednicy, tułowiu i głowie, podpór pod uda i łydki, pięty mogą być podparte lub wolne. Unikaj pozycji leżącej asymetrycznej

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 15 – 30, zgięcie biodra 10 – 40, i rotacja zewnętrzna 5 – 30

Czas: codziennie zgodnie z tolerancją dziecka

siadSiad

Dobierz dostępne na rynku siedziska, wózki lub/i używaj sprzętu do pozycjonowania jak siedziska podłogowe, małe siedziska

Niemowlę w siadzie: wprowadź ok 5 miesiąca życia, zgodnie z tolerancją dziecka. Stopniowo wprowadzaj coraz bardziej pionową pozycję aby stymulować kontrolę głowy

Wsparcie: boczne miednicy, tułowia i głowy. Dostosuj systemy siedziska tak aby zapewnić odwiedzenie i rotację zewnętrzną stawów biodrowych oraz prawidłową liniowość stóp

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 15 – 30 zgodnie z tolerancją, oraz rotacja zewnętrzna  5 – 15

Czas: codziennie zgodnie z tolerancją dziecka

pionizacjaPionizacja/Stanie

Używaj w zależności od potrzeby pionizatora przedniego, tylnego, parapodium

Niemowlę w staniu: Wprowadź pozycję stojącą po 9 – 10 miesiącu życia

Wsparcie: Głowa, tułów, kończyny górne (stolik), miednica, kolana (pasy powyżej i poniżej kolana), stopy. Dostosuj pochylenie aby zapewnić wsparcie i stymulować kontrolę głowy.

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 15 + lub więcej jeśli dziecko to toleruje

Czas: codziennie zgodnie z tolerancją dziecka

chódChód

Używaj chodzików ze wsparciem

Niemowlę w chodziku: wprowadź wspomagany chód u dzieci z poziomu IV GMFCS po 10 miesiącu życia

Wsparcie: zapewnij wsparcie w zależności od potrzeb na poziomie od głowy w dół

Pozycja stawu biodrowego: celem jest aktywny zakres ruchu

Czas: codziennie zgodnie z tolerancją dziecka

Dzieci: 2 – 6 lat

leżenie tyłemLeżenie tyłem

Używaj poduszek do pozycjonowania, wałków, klinów i innych pomocy, które utrzymują nadany kształt

Wsparcie: bocznie na miednicy, tułowiu i głowie, podpór pod uda i łydki, pięty mogą być podparte lub wolne.

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 20, zgięcie biodra 0 – 15, i rotacja zewnętrzna 5 – 15

Czas: zgodnie z tolerancją dziecka

siadSiad

Kontynuuj stosowanie sprzętu wspomagającego siedzenie. Używaj sprzętu do pozycjonowania np. małe siedziska na ramie z możliwością pochylenia (kubełkowe) i/lub kołami. Stopniowo wprowadzaj bardziej pionową pozycję aby stymulować kontrolę głowy lub dostosować pozycję do rozwijającej się kontroli.

Wsparcie: miednicy, tułowia, głowy, ud i stóp. Dostosuj systemy siedziska tak aby zapewnić odwiedzenie i rotację zewnętrzną stawów biodrowych oraz prawidłową liniowość stóp

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 15 – 30 zgodnie z tolerancją, oraz rotacja zewnętrzna  5 – 10

Czas: zgodnie z potrzebami w zakresie karmienia, aktywności małej motoryki, interakcji i mobilności. Do 6 godzien dziennie

pionizacja/staniePionizacja/Stanie

Kontynuuj pionizację, używaj w zależności od potrzeby pionizatora przedniego, tylnego, parapodium

Wsparcie: Głowa, tułów, kończyny górne (stolik), miednica, kolana (pasy powyżej i poniżej kolana), stopy. Jeśli jest potrzeba dostosuj pochylenie aby zapewnić wsparcie i stymulować kontrolę głowy.

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 15 – 30, unikaj pozycji 0 odwiedzenia

Czas: celem jest 60 – 90 min dziennie

chódChód

Używaj chodzików ze wsparciem, którego dziecko potrzebuje np. głowa, tułów, miednica, kończyny górne (stolik, podparcie na przedramiona)

Kontynuuj wspomagane chodzenie u dzieci z poziomu IV GMFCS, jeśli to możliwe wprowadź wspomagany chód u dzieci z poziomu V GMFCS

Wsparcie: zapewnij wsparcie w zależności od potrzeb na poziomie od głowy w dół np. głowa, tułów, miednica, kończyny górne (stolik, podparcie na przedramiona)

Pozycja stawu biodrowego: celem jest aktywny zakres ruchu

Czas: zgodnie z tolerancją dziecka

Dzieci: od 6 lat do dojrzałości kostnej

leżenie tyłemLeżenie tyłem

Używaj poduszek do pozycjonowania, wałków, klinów i innych pomocy, które utrzymują nadany kształt

Wsparcie: bocznie na miednicy, tułowiu i głowie, podpór pod uda i łydki, pięty mogą być podparte lub wolne.

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 20, zgięcie biodra 0 – 10, i rotacja zewnętrzna 5 – 15

Czas: zgodnie z tolerancją dziecka

siadSiad

Kontynuuj stosowanie sprzętu wspomagającego siedzenie na ramie z kołami

Wsparcie: miednicy, tułowia, głowy, ud i stóp. Dostosuj systemy siedziska tak aby zapewnić odwiedzenie i rotację zewnętrzną stawów biodrowych oraz prawidłową liniowość stóp

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 15 – 30 zgodnie z tolerancją w dostępnym, komfortowym biernym zakresie ruchu, oraz rotacja zewnętrzna  5 – 10

Czas: zgodnie z potrzebami w zakresie karmienia, aktywności małej motoryki, interakcji i mobilności.

pionizacja/staniePionizacja/Stanie

Kontynuuj pionizację, używaj w zależności od potrzeby pionizatora przedniego, tylnego, parapodium

Wsparcie: Głowa, tułów, kończyny górne (stolik), miednica, kolana (pasy powyżej i poniżej kolana), stopy. Jeśli jest potrzeba dostosuj pochylenie aby zapewnić wsparcie i stymulować kontrolę głowy.

Pozycja stawu biodrowego: celem jest odwiedzenie 15 – 30, unikaj pozycji 0 odwiedzenia

Czas: zalecane jest 60 – 90 min dziennie

chódChód

Kontynuuj wspomagane chodzenie u dzieci z poziomu IV GMFCS, jeśli to możliwe kontynuuj wspomagany chód u dzieci z poziomu V GMFCS

Wsparcie: zapewnij wsparcie w zależności od potrzeb na poziomie od głowy w dół np. głowa, tułów, miednica, kończyny górne (stolik, podparcie na przedramiona)

Pozycja stawu biodrowego: celem jest aktywny zakres ruchu

Czas: zgodnie z tolerancją dziecka

Sunny Hill Health Centre for Children, Vancouver, Canada

Biodro 0 – 2 2 – 6 6 – dojrzałość kostna
Leżenie tyłem odwiedzenie 15 – 30 20 20
zgięcie 10 – 40 0 – 15 0 – 10
Rot zew 5 – 30 5 – 15 5 – 15
Siad odwiedzenie 15 – 30 15 – 30 15 – 30
Rot zew 5 – 15 5 – 10 5 – 10
Stanie odwiedzenie 15 15 – 30

X 0

15 – 30

X 0

Sunny Hill Health Centre for Children, Vancouver, Canada

 

 

  1. Palisano, R., Rosenbaum, P., Walter, S., Russell, D., Wood, E., & Galuppi, B. (1997). Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Developmental Medicine & Child Neurology, 39, 214-223.
  2. Porter, D., Michael, S., & Kirkwood, C. (2008). Is there a relationship between preferred posture and positioning in early life and the direction of subsequent asym metrical postural deformity in non ambulant people with cerebral palsy? Child: care, health and development, 35,5, 635-641
  3. Poutney, T., Mandy, A., Green, E & Gard, P. (2009). Hip subluxation and dislocation in cerebral palsy – a prospective study on the effectiveness of postural management programmes. Physiotherapy Research International, 14 (2), 116-127
  4. Paleg, G. S., Smith, B.A., & Glickman, L.B. (2013). Systematic Review and Evidence-Based Clinical Recommendations for Dosing of Pediatric Supported Standing Programs. Pediatric Physical Therapy, 232-247
  5. Hankinson, J. & Morton, R.E. (2002). Use of a lying hip abduction system in children with bilateral cerebral palsy; a pilot study. Developmental Medicine and Child Neurology, 44, 177-180
  6. Martinsson, C., & Himmelmann, K. (2011) Effect of weight-bearing in abduction and extension on hip stability in children with cerebral palsy. Pediatric Journal of Physical Therapy, 23, 150-157
  7. Dalen, Y., Saaf, M., Rignertz, H., Kelfbeck, B., Mattsson, E. & Haglund-Ackerlind, Y. (2010). Effects of standing on bone density and hip dislocation in children with severe cerebral palsy. Advances in Physiotherapy, 12, 187-193