Zapisy na stronie: Kongres Rehabilitacja 2019

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 

21 września 2019 r. 
(sobota)

Moderatorzy:
Prof. nadzw. dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz

 

Neuroplastyczność w rehabilitacji dziecka z MPD
Prof. nadzw. dr hab. n med. Małgorzata Łukowicz

Nowoczesna rehabilitacja – rola terapii zajęciowej
mgr Beata Wnuk

Nowoczesne możliwości zaopatrzenia ortopedycznego dziecka z MPD
mgr Krzysztof Kresowicz

Nowoczesna rehabilitacja dziecka z MPD przy zastosowaniu robotów
Dr n biol. Faustyna Manikowska

Metoda Petö jako zintegrowane oddziaływanie edukacyjne – usprawnianie medyczne,
psychopedagogiczne i społeczne

Warsztaty w ramach sesji:
1. Piraci – warsztat terapii zajęciowej
2. Nowoczesna ortotyka
3. Edinburgh Visual Gait Score for Celebral Palsy