TERAPIA RĘKI jako ważny element terapii zajęciowej

Serdecznie zapraszam na praktyczny, autorski kurs z zakresu terapii ręki.

Aktualne i poprzednie edycje:

Data: 3 – 4.10.2020

Godziny: sobota 09:00 – 17:00; niedziela 09:00 – 17:00

Miejsce: Warszawa Centrum Intensywnej Terapii Olinek ul. Bobrowiecka 9

Cena: 850 zł (zaliczka w kwocie 350 zł płatna w ciągu 7 dni od zapisu)

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Kurs przeznaczony dla: fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, lekarzy i studentów ww kierunków

Zajęcia poprowadzą:

mgr Beata Wnuk

 mgr Daniela Kowalicka

Formularz zapisu

Data: 26 – 27.10.2018

Miejsce: Warszawa Centrum Intensywnej Terapii Olinek ul. Bobrowiecka 9

Termin: 27 – 28 kwiecień 2019

Miejsce: siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.  ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk

Więcej na stronie: HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO TERAPII RĘKI W PRACY Z DZIEĆMI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM 

 

Data: 12 – 14.10.2018

Miejsce: Warszawa Centrum Intensywnej Terapii Olinek ul. Bobrowiecka 9

Data: 21.04 – 22.04.2018

Miejsce: Warszawa Centrum Intensywnej Terapii Olinek ul. Bobrowiecka 9

Data: 4-5 luty 2017  

Miejsce: Centrum Intensywnej Terapii Olinek w Warszawie

Data: 19-20 listopad 2016

Miejsce: Centrum Intensywnej Terapii Olinek w Warszawie

Data: 27.05 – 28.05.2017

Miejsce: Łódź ul. Plantowa 7

OPIS KURSU:

 • Terapia Ręki jako istotny element terapii zajęciowej w systemie ICF
 • Dysfunkcje kończyny górnej u pacjentów neurologicznych
 • Typy dysfunkcji kończyny górnej, klasyfikacje
 • Zaburzenia w zakresie małej/dużej motoryki, sensoryki, kontroli posturalnej
 • Narzędzia oceny funkcji i deformacji kg
 • Cele i założenia terapii dziecka z MPD
 • Terapia dzieci z MPD funkcjonującymi na różnych poziomach GMFCS ,
 • Różne strategie terapii w zależności od topografi porażenia i rodzaju napięcia mięśniowego
 • Terapia sensoryczna vs motoryczna i kotrola posturalna
 • Terapia wymuszona koniecznością i trening oburęczny
 • Nauka samoobsługi i czynności szkolnych dzieci z MPD
 • Analiza i prezentacja pomocy i sprzętu wykorzystywanego w terapii ręki
 • Dostosowanie zaopatrzenia ortopedycznego kończyny górnej
 • Wykorzystanie opatrunku gipsowego w terapii kg

Forma zajęć:

wykład, warsztat, analiza materiału audiowizualnego, praca z pacjentem