Josse De Cat, PT, Bobath Senior Instruktor

jossedecatUkończył wydział Fizjoterapii na Uniwersytecie w Leuven, otrzymując w 1980 roku tytuł magistra. Po uzyskaniu tytułu fizjoterapeuty pracował w różnych ośrodkach w Belgii oraz w jednym w Szwajcarii – z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i niepełnosprawnością fizyczną.

W 1983 rozpoczął pracę w centrum leczenia dzieci z MPD oraz zaburzeniami rozwojowymi, Sint Niklaas, Belgium.

W 1985 rozpoczął pracę w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven: centrum zaburzeń rozwojowych bardzo małych dzieci.

W 1986 roku rozpoczął pracę w niepełnym wymiarze godzin w belgijskim Centrum Bobath w Brukseli (terapia dzieci z MPD)

Od 1993 r. pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven – w Centrum Problemów Rozwojowych i na oddziale neuro – ortopedycznym, w multidyscyplinarnym zespole zajmującym się leczeniem pacjentów z MPDz.

W pracy odpowiedzialny jest za usprawnianie dzieci z MPDz po zabiegach ortopedycznych, ostrzyknięciu botuliną, wszczepieniu pompy baklofenowej, operacjach selektywnej rizotomii grzbietowej i wszczepieniu głębokich implantów mózgowych. Odpowiada za badanie oraz planowanie rehabilitacji dla 150 dzieci konsultowanych tygodniowo w szpitalu, a także za 24 przebywających na oddziale. Dzieci oceniane są w laboratorium chodu. Będąc Bobath Senior Instruktorem, odpowiedzialny jest za rehabilitację pacjentów w Centrum Bobath w Brukseli, jak i za zespół nauczycieli Bobath. Organizuje wraz z zespołem przynajmniej jeden kurs podstawowy NDT Bobath rocznie oraz kursy odświerzające i rozwijające. Belgijskie Stowarzyszenie Instruktorów Bobath jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Instruktorów Bobath (EBTA).

Jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na wydziale nauk ruchu i fizjoterapii (FABER) na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, specjalizując się w neurologii i pediatrii, jest również wykładowcą na Uniwersytecie w Gandawie, na wydziale fizjoterapii – specjalizując się w zagadnieniach związanych z neuropediatrią.

Ukończył szereg kursów: Cours Le Metayer „TRAITEMENT des IMC” 1980/82, Paryż, Vojta i Peto w Roeselare 1980, Kurs Bobath Bruksela 1982, drugi kurs Bobath w Londynie w 1986r.; Bobath dla niemowląt w Centrum Bobath w Londynie oraz we Włoszech (Bottos M i Bryce J).

W latach 2006-2012 był przewodniczącym European Bobath Tutors Association (EBTA).