KONFERENCJA POLSKIEJ AKADEMII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECIĘCEJ

 

Na konferencji wygłoszę wykład:

Neurogenne zwichnięcie stawu biodrowego u dziecka z MPD – granice działań fizjoterapeutycznych, fizjoterapia przed i pooperacyjna