Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną – podejście interdyscyplinarne

II Konferencję Naukowo Szkoleniową „Forum Praktyków – PEDIATRIA”

Wystąpienie: Motywacja a niepełnosprawność intelektualna

Program konferencji

Więcej informacji/zapisy