II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Specjalizacje kierunkowe - przyszłość fizjoterapii

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Specjalizacje kierunkowe – przyszłość fizjoterapii

16 – 17 kwietnia 2020 Kraków

Informacje o kongresie i zapisy na stronie: kongres.kif.info.pl

Podczas kongresu poprowadzę warsztaty:

Jak analizować chód u dzieci z chorobami neurologicznymi bez specjalistycznego sprzętu?

Zapisy na warsztaty na stronie: kongres.kif.info.pl/speaker/beata-wnuk


Praktyczny warsztat, podczas którego omówione zostaną metody wykonywania analizy chodu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Zostanie pokazane, jak badać parametry ilościowe takie jak prędkość i rytm chodu, długość kroku i cyklu chodu oraz parametry jakościowe takie jak wzorce chodu oraz najczęstsze zaburzenia w chodzie. Podczas warsztatów zostanie wykonana analiza chodu na jednym z uczestników warsztatu oraz zostaną omówione przypadki kliniczne chodu dziecka z MPD.

 

Zapraszam również na wykład:

Rola fizjoterapii w profilaktyce zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – wytyczne.

który poprowadzę 17 kwietnia w ramach sesji 30 – „Mózgowe Porażenie Dziecięce – czy możliwy jest konsensus w fizjoterapii?”