II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Specjalizacje kierunkowe - przyszłość fizjoterapii

II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Specjalizacje kierunkowe – przyszłość fizjoterapii

16 – 17 kwietnia 2020 Kraków

Informacje o kongresie i zapisy na stronie: kongres.kif.info.pl

 

Podczas kongresu poprowadzę warsztaty:  

Jak analizować chód u dzieci z chorobami neurologicznymi bez specjalistycznego sprzętu?

Zapisy na warsztaty na stronie: kongres.kif.info.pl/speaker/beata-wnuk

Praktyczny warsztat, podczas którego omówione zostaną metody wykonywania analizy chodu bez użycia specjalistycznego sprzętu. Zostanie pokazane, jak badać parametry ilościowe takie jak prędkość i rytm chodu, długość kroku i cyklu chodu oraz parametry jakościowe takie jak wzorce chodu oraz najczęstsze zaburzenia w chodzie. Podczas warsztatów zostanie wykonana analiza chodu na jednym z uczestników warsztatu oraz zostaną omówione przypadki kliniczne chodu dziecka z MPD.