Kurs Podstawowy Bobath-NDT:

Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego oraz pokrewnych zaburzeń neurologicznych zgodnie z koncepcją NDT Bobath”

Kurs odbył się w Warszawie w dniach pomiędzy 04.03.2013 a 13.09.2013.

Kurs był prowadzony przez grupę nauczycieli ABBV (Belgijski Zespół Nauczycieli Bobath) wraz z Polską Grupą Nauczycieli Bobath:
Zofia Szwiling
Maria Borkowska
Josse De Cat
Koen De Wulf
Patrick Algoet
Marlleen D’Hondt
Sabine Van Daele
Eddy Mellaerts

Kurs jest certyfikowany przez E.B.T.A. (European Bobath Tutors Association) i odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami z 2012.

Kurs upoważnia do samodzielnego prowadzenia terapii pacjentów z MPD i pokrewnymi zaburzeniami neurologicznymi zgodnie z zasadami koncepcji Bobath-NDT.