Badanie dziecka z MPD pod kątem analizy chodu

Na warsztacie poruszamy kwestie:

  • badanie kliniczne zgodne z ICF (na poziomie struktury i funkcji, aktywności i partycypacji)
  • praktyczne zastosowanie analizy chodu
  • wykorzystanie danych z analizy chodu w terapii
  • ustalanie celów terapii i planowanie procesu terapeutycznego
  • możliwości zaopatrzenia ortotycznego kkd i T

Forma zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, video-analizy, problem solving (praca na sobie) oraz praktycznej pracy z pacjentem.

 Warszawa Centrum Intensywnej Terapii Olinek ul. Bobrowiecka 9

 Warszawa Centrum Intensywnej Terapii Olinek ul. Bobrowiecka 9

siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.  ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk

Hotel Orle Gniazdo, Szczyrk

 Toruń Szymańskiego 1A  –  Pracownia Wspierania Rozwoju AiM  

Zapisy na stronie szkolenialogopedyczne.edu.pl

 Warszawa Centrum Intensywnej Terapii Olinek ul. Bobrowiecka 9