22-23.06.20241900 zł


W programie warsztatu:

I dzień

– Regulacja aktywności mięśnia przez pracę na mechanoreceptorach
– Budowanie siły rozumianej jako zdolności OUN do rekrutowania mięśnia. Angażowanie OUN w aktywność.
– Wytyczne kontroli pozycji funkcjonalnych w warunkach statycznych i dynamicznych
– Trening chodu oparty o taśmy mięśniowe
– Strategie aktywizacji tułowia dla funkcji

II dzień

-Cechy i parametry prądu elektrycznego
-Przegląd publikacji nt EMS
-Zastosowanie EMS w treningu kontroli motorycznej dziecka z Mpdz. Górny/ dolny kwadrant
-Trening siłowy i selektywności z wykorzystaniem  EMS
-Integracja pracy mięśni w zadaniach funkcjonalnych.
-Zastosowanie EMS w pracy opartej na mechanoreceptorach, z pacjentem pediatrycznym

Uczestnik będzie potrafił:

-Określić odpowiednie parametry prądu, dla wybranego obszaru ciała
-Dokonać uzasadnionego wyboru miejsca do elektrostymulacji na podstawie badania
-Dobrać pozycje i aktywności osadzone w funkcji, które pozwolą na uzyskanie najlepszych efektów terapii
-Ułożyć program domowy dla pacjenta”

 

Forma zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu oraz praktycznych zadań

Warsztat przeznaczony jest dla:

fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i studentów ww kierunków

Zapisz się na warsztat: