PROFILAKTYKA I LECZENIE DYSLOKACJI STAWU BIODROWEGO W PRZEBIEGU MPD


– 
W programie warsztatu:

Badanie kliniczne, Rtg
Profilaktyka, pozycjonowanie
Leczenie zachowawcze
Przygotowanie do leczenia operacyjnego
Możliwości leczenia operacyjnego
Postępowanie pooperacyjne

Forma zajęć:

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, video-analizy, praktycznych zadań

Warsztat przeznaczony jest dla:

fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych i studentów ww kierunków