TERAPIA RĘKI jako ważny element terapii zajęciowej


 


 Serdecznie zapraszam na praktyczny, autorski kurs z zakresu terapii ręki.

OPIS KURSU:

 • Terapia Ręki jako istotny element terapii zajęciowej w systemie ICF
 • Dysfunkcje kończyny górnej u pacjentów neurologicznych
 • Typy dysfunkcji kończyny górnej, klasyfikacje
 • Zaburzenia w zakresie małej/dużej motoryki, sensoryki, kontroli posturalnej
 • Narzędzia oceny funkcji i deformacji kg
 • Cele i założenia terapii dziecka z MPD
 • Terapia dzieci z MPD funkcjonującymi na różnych poziomach GMFCS ,
 • Różne strategie terapii w zależności od topografi porażenia i rodzaju napięcia mięśniowego
 • Terapia sensoryczna vs motoryczna i kotrola posturalna
 • Terapia wymuszona koniecznością i trening oburęczny
 • Nauka samoobsługi i czynności szkolnych dzieci z MPD
 • Analiza i prezentacja pomocy i sprzętu wykorzystywanego w terapii ręki
 • Dostosowanie zaopatrzenia ortopedycznego kończyny górnej
 • Wykorzystanie opatrunku gipsowego w terapii kg

Zajęcia prowadzą:

mgr Beata Wnuk

 mgr Daniela Kowalicka

Forma zajęć:

wykład, warsztat, analiza materiału audiowizualnego, praca z pacjentem

Warsztat przeznaczony jest dla:
fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, lekarzy i studentów ww kierunków 

Poprzednie edycje:

Centrum Intensywnej Terapii Olinek

siedziba firmy Olicon Sp. z o.o.  ul. Budowlanych 23,  80-298 Gdańsk

Więcej na stronie: HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO TERAPII RĘKI W PRACY Z DZIEĆMI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM 

 

 Centrum Intensywnej Terapii Olinek

Centrum Intensywnej Terapii Olinek

Łódź ul. Plantowa 7

Centrum Intensywnej Terapii Olinek

Centrum Intensywnej Terapii Olinek