Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

Większość terapeutów myśli, że PNF jest koncepcją stosowaną głównie w terapii osób dorosłych z różnymi problemami neurologicznymi lub ortopedycznymi. Warto jednak pamiętać, że koncepcja PNF została pierwotnie stworzona z myślą o terapii dzieci z porażeniem mózgowym.
„The method known as „proprioceptive facilitation (Kabat and Knot 1953) or as „proprioceptive neuromuscular facilitation” (Knot and Voss 1968) was first used in the treatment of patients having celebral palsy, although its use was very soon extended to the treatment of many types of patients having neuromuscular disabilities.” – Voss Dorothy E. “Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: the PNF method” In: Pearson,PH, Williams CE, eds. Physical Therapy Services in the Developmental Disabilities. Springfield: Charles C. Thomas, 1976, 223-282


 

Na stronie Materiały udostępniona została moja prezentacja na temat PNF i MPD. Zapraszam do zapisania się na Newsletter i zapoznania się z treścią prezentacji.