Stanie na jednej nodze - normy

Często badając możliwości motoryczne dziecka wykonujemy test stania na jednej nodze. Ale czy znamy dokładne normy dla tego zadania zgodne z wiekiem dziecka? Czy rozróżniamy stanie na twardej powierzchni, miękkiej powierzchni, z oczyma otwartymi lub zamkniętymi?

Test sam w sobie jest bardzo dobry i pomaga nam dostrzec możliwości dziecka i niektóre nieprawidłowości. Jednak aby być obiektywnym warto spojrzeć na normy.

Jedynie niektóre dzieci w wieku 2,5 roku lub poniżej potrafią na chwilę stanąć na jednej nodze, podczas gdy już 95% 3 latków jest w stanie wykonać to zadanie. Stanie na jednej nodze jest jednym z warunków samodzielnego chodu, który przez większość dzieci jest osiągany około 1 roku życia. Jednak stanie jednonóż podczas chodu jest znacznie łatwiejsze ponieważ to tylko krótki okres czasu w przeciwieństwie do celowego stania na jednej nodze z utrzymaniem równowagi.

Średni czas utrzymania pozycji stania jednonóż:

Wiek (lata) Czas (sekundy)
2.5 3
3 4
3,5 6
4 8
5 15
6 20
7 30

 

W 2014 roku Condon i Cremin zbadali 534 dzieci w wieku 4-15 lat wykonując siedem testów w tym trzy tesy stania jednonóż:

– stanie na jednej nodze na twardym podłożu z oczyma otwartymi

– stanie na jednej nodze na twardym podłożu z oczyma zamkniętymi

– stanie na jednej nodze na miękkim podłożu (piankowym) z oczyma otwartymi

Wyniki możecie zobaczyć na wykresach:

Stanie na jednej nodze na twardym podłożu z oczyma otwartymi

Stanie na jednej nodze na twardym podłożu z oczyma zamkniętymi

Stanie na jednej nodze na miękkim podłożu (piankowym) z oczyma otwartymi

 

Na wykresach wyraźnie widać, że dopiero dzieci w wieku około 8 -9 lat potrafią osiągnąć równowagę w staniu na jednej nodze podobną do możliwości osoby dorosłej czyli utrzymać tą pozycję stabilnie przez przynajmniej 30 sekund. Z zamkniętymi oczyma lub na niestabilnym podłożu jest jeszcze trudniej. Jednak normy są tutaj dość szerokie co może wskazywać na wysoką trudność wykonania tego zadania.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.researchgate.net/publication/236908767_Static_Balance_Norms_in_Children

Norms for single leg standing balance Condon, C., & Cremin, K. (2014). Static balance norms in children. Physiotherapy ResearchInternational : The Journal for Researchers and Clinicians in Physical Therapy

The Development of Mature Walking David SutherlandRichard Olshen Cambridge University Press